Par uzņēmumu

SIA "Bultis" ir dibinata 2006. gadā. Uzņēmums nodarbojas ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu.

Uzņēmuma mērķis ir sniegt būvētājiem un projektētājiem kvalitatīvus pakalpojumus, specializējoties trīs novirzienos:

       1)    būvju tehniskajā apsekošanā;
       2)    būvprojektu ekspertīzē;
       3)    būvuzraudzībā.

Labprāt veicam visu būvniecības pakalpojumu kompleksu, kas pasūtītājiem nepieciešams laika posmā no idejas līdz tās realizācijai un objekta nodošanai ekspluatācijā vai garantijas laika beigām. Bez tam, dažādojot savu darbību, veicam arī nelielu objektu būvdarbu vadību.

Buvuzraudziba
SIA „BULTIS” sastāvā darbojas sertificēti būvinženieri ar augstāko izglītību dažādās celtniecības nozarēs, nodrošinot kompetenci visās būvprojektu sadaļās. Katra pakalpojuma izpildei tiek apkopota inženieru iepriekšējā pieredze, kas iegūta projektēšanā un reālā dažādu objektu būvdarbu vadībā. Papildus specializācijai piedāvājam pilnu vai daļēju projektu vadību saskaņā ar plānu:
                                     
Projektēšanas uzdevuma sagatavošana (iekļaujot tehnisko apsekošanu, ja tas nepieciešams) -> projektētāja izvēle (iepirkums) -> projekta pārbaude (ekspertīze) -> būvuzņēmēja izvēle (iepirkums) -> būvuzraudzība -> nodošana ekspluatācijā -> garantijas izpilde.

Nereti apsekojam būves, sagatavojot to renovācijas programmas un apjomus gadījumos, kad būvdarbu izpildei nav nepieciešams projekts.

 

Deigned by IS